Top
Klauzula dla pasażerów

Szanowni Państwo,

W trosce o zachowanie najwyższych standardów i zapewnienie Państwa, że przetwarzane przez nas dane osobowe są chronione na najwyższym poziomie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej informuje, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia usług transportowych (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są pracownicy Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Z poważaniem,

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna ul. Rodziewiczówny 1 45-348 Opole
NIP: 754-033-52-16 REGON: 000616882, KRS: 0000073447 Kapitał zakładowy 5 400 000 PLN